Wersja polska Česká verze English version Русская версия   
Informacje podstawowe   |   Obuwie   |   Odzież   |   Pozostałe produkty   |   Serwis dla klientów   |   Kontakt        -> TeamViewer 12
System do konstrukcji i stopniowania obuwia
CADCobblerXQ
2D CAD system dla konstrukcje, stopniowania a ciecia szablon obuwniczych wzorów, specjalnie rozwijany dla najnowoczesnego systemu operacyjnego MS Windows (10/8.x/7/Vista).

CADCobblerXQ jest wynikiem kilka miesięcznej forsownej wysiłki badań oddziału rozwoju spółki ClassiCAD. Wykorzystuje doświadczenia kilka lat pracy najlepszych obuwniczych modelarzów z całego świata a jednocześnie s najnowoczesnymi metodami i możliwościami z branże informacyjnej

Graficzne narzędzia a funkcje dla konstrukcje, stopniowania a edycje linii są rozwiązany zupełnie ponownie, przy zachowaniu oświadczonych metod i doznanych postępowań. Nowe koncypowana baza wzorów i części, przynosi więcej praktycznych informacji o wzorach. Dokładna typologia części podwyższa przejrzystość wzorów a ułatwia konstrukcji.

Editace dílců

Editace dílců
Standardowe stopniowanie jest błyskawiczne a opanuje go i zupełny laik. Zarówno są wszak dostępne sofistikowane narzędzia dla specjalnych przypadków a zaawansowanych użytkowników (centrowanie, stopniowanie w kilka systemach itd.).

Nastavení sortimentu pro stupňováni

Nastavení sortimentu pro stupňováni
Tradycyjnie silną broną CAD systemów ClassiCAD przetrwają wykształcone występy graficzne i danych, umożliwiające korzystać z szerokiej gamy wyjściowych urządzeń, od prostych a ekonomicznych drukarek aż po wymagające technologie, korzystając przykładowo cięcie laserem. Wynikiem prace systemu mogą być jak kształty szablon dla produkcje wykrojników (z możliwością przesyłać dane pocztą elektroniczną producentom wykrojników), tak i bezpośrednie ciecie części z materiałów obuwniczych na stołach krojących.

Výstup - řezání dílců

Výstup - řezání dílců
Co interesuje informatyka:
 • Zupełnie przerobione jądro aplikacji na platformie najnowszej technologii firmy Microsoft Windows (10/8.x/7/Vista)
 • Możliwość indywidualnego korzystania z programu, szeroka możliwość konfigurowania zachowania technologicznego, osobiste ustawienie elementów interfejsu
 • Wysoka efektywność na standardowym sprzęcie "biurowym", optymalne wykorzystanie pamięci oraz innych środków systemowych
 • Synergiczna kombinacja najlepszych właściwości oferowanych przez system operacyjny Windows i tradycyjnej filozofii efektywnego przystępu technologicznego aplikacji ClassiCAD
 • Bezproblemowa współpraca z urządzeniami peryferyjnymi
 • Korzystanie ze standardu XML dla administrowania oraz komunikowania z systemem

Stupňování
Stupňování
Pokazowe wideo
CADCobblerXQ pokazowe wideo obejmuje takie elementy:
1. Wprowadzanie danych, 2. Linie, 3. Tworzenie części, 4. Edycja części, 5. Stopniowanie, 6. WyjściaDla lepszej jakości odtwarzanego wideo, zalecamy ustawić rozdzielczość wideo HD na jakość 720 HD. Wlasciwye przegrywanie polecamy w trybie caloekranowym.

  


Czeska wersja
Česká verze
Wersja polska
Русская версия
English version


CAD system do stanowienia normy zużycia materiału
CalcCobblerXQ
System służy do określeniu norm zużycia materiałów obuwniczych części. Jakościowe podparcie użytkownika a permanentne unowocześnienie z niego działa szeroko przydatne narzędzie. W kombinacji z doświadczeniami operatora jest idealnym środkiem dla operatywnej kalkulacje i umożliwia wielkich oszczędności materiałów

CalcCobblerXQ umożliwia digitalizację lub wczytanie kształtów elementów (z różnych CAD formatów graficznych) oraz ich układanie wirtualne do różnych materiałów przy normowaniu zużycia. Nowa wersja była projektowana specjalnie dla systemu operacyjnego MS Windows (10/8.x/7/Vista) i wykorzystuje doświadczenia wielu lat oraz wielu użytkowników praktyki obuwniczej.

CalcCobblerXQ łączy w jednym oprogramowaniu wszystkie używane metody kalkulacji: interaktywne oraz automatyczne układanie do różnych typów materiałów, automatyczną układkę PAS oraz szybką kalkulację SML. Dzięki nowej organizacji ekranu oraz nowej przemyślanej funkcjonalności są tradycyjne metody kalkulacji szybsze i więcej efektywne. Rezultaty jest możliwe wyeksportować do kilku formatów dla d alszego opracowanie elektronicznego albo wydrukować (też kolorowo) w różnych dokumentach graficznych lub tabelkowych. Metody kalkulacji, które zawiera nowy CalcCobblerXQ pokrywają wszystkie potrzeby pracowników obuwniczych firm z pozycji kalkulacji wstępnej również i kalkulacji produkcyjnej.

Polohování do usní
Polohování do usní


Układanie do skór
- około 30 standardowych kształtów skór, oraz możliwość dopełnienia własnych
- doskonale interaktywne kierowanie elementów (rotacja, obracanie)
- szybkie i pewne docieranie elementów do pozycji

Polohování do pásů
Polohování do pásů


Układanie do materiałów rolkowych
- łatwa definicja parametrów materiału (wymiary, margines, bufor)
- półautomatyczne układanie do szerokości materiału
- komfortowa praca z grupami elementów
- łatwa definicja strefy kalkulacyjnej

Polohování do ploten
Polohování do ploten


Układanie do materiałów płytowych
- automatyczne układanie do całej powierzchni płyty
- wyliczenie normy zużycia w formie relatywnej części płyty na parę

Kalkulační metoda SLM
Kalkulační metoda SLM


Kalkulacja SLM
- ustalenie normy zużycia wytworzeniem dowolnej grupy elementów i automatyczne obrysowanie grupy linią kalkulacyjną
- korzystne zwłaszcza dla szybkiej kalkulacji skór

 • wstęp danych klasyczną digitalizacje (zapisywanie poszczególnych punktów obwodów części) albo obrysowaniem szablonów piórem digitalizacyjnym
 • możliwość wczytania danych z innych CAD systemów (tez konkurencyjnych)
 • natychmiastowe i punktualne określenie czystych wymiar części
 • optymalny algorytm pozycjonowania, zapewnia bezwzględnie dokładne układanie części
 • możliwość definiowania parametrów materiałów (brzeg materiału, odstęp miedzi częściami, gatunek)
 • interaktywne albo półautomatyczne układanie
 • błyskawiczna a łatwo przydatna metoda SLM
 • trzy podstawowe geometryczne rodzaje materiałów:
 • materiał ogólny kształt - skóra
 • pasowy materiał - zwój
 • szybowy materiał - płyta
 • natychmiastowa informacja o procentu wykorzystania materiału a wielkości odpadu szerokie edycyjne możliwości podczas pracy z częściami i materiałami
 • graficzny występy z drukarki (układ części w materiałach), który mogą służyć i jak technologiczny przepis dla manipulacje, k zdobyciu maksymalnego zastosowanie materiałów
 • występy w formie tablic (wymiary, normy zużycia, procent odpadu)
 • występy na dowolne typy drukarek - wykorzystanie standardowych sterowników MS Windows
 • występne formaty umożliwią dalsze opracowanie w innych systemach ClassiCAD nebo
Co interesuje informatyka:
 • Łatwa instalacja
 • Zupełnie przerobione jądro aplikacji na platformie najnowszej technologii firmy MS Windows (10/8.x/7/Vista)
 • Synergiczna kombinacja najlepszych właściwości oferowanych przez system operacyjny Windows i tradycyjnej filozofii efektywnego przystępu technologicznego aplikacji ClassiCAD
 • Możliwość indywidualnego korzystania z programu, szeroka możliwość konfigurowania zachowania technologicznego, osobiste ustawienie elementów interfejsu
 • Wysoka efektywność na standardowym sprzęcie "biurowym", optymalne wykorzystanie pamięci oraz innych środków systemowych
 • Bezproblemowa współpraca z urządzeniami peryferyjnymiDla lepszej jakości przegrywanego wideo, zalecamy ustawić rozdzielczość wideo na 720 HD i przegrywać całoobrazowym reżymie

  


Metoda kalkulacje PAS (Pattern Assessment) jest założona na opracowanym algorytmu, który razem z sprawnym komputerem wytwarza skuteczne a błyskawiczne narzędzie dla każdego operatora a modelarza. Umożliwiają zwłaszcza automatyczne określenie tak zwanego miedzi częściowego odpadu (modelarski wymiar)

Kalkulace PAS
Kalkulace PAS


Kalkulacja PAS
- automatyczne ułożenie każdego elementu dla ustalenia odpadu międzywzornikowego
- wybitne narzędzie dla konstruktorów dla osądzenia układalności elementów
- podstawowa kalkulacja PAS przebiegnie zupełnie automatycznie przy wczytaniu wzoru

Kalkulace PAS
Kalkulace PAS


 • wstęp danych klasyczną digitalizacje (zapisywanie poszczególnych punktów obwodów części) albo obrysowaniem szablonów piórem digitalizacyjnym
 • możliwość wczytania danych z innych CAD systemów (tez konkurencyjnych)
 • natychmiastowe i punktualne określenie czystych wymiar części
 • najszybszy PAS algorytm dla automatycznego określenia optymalnej każdej części
 • dwie odmiana układów części (wszystkie części w jednym kierunku, każdy drugi rządek części obrócony o 180°)
 • natychmiastowa informacja o procentu tak zwanego modelarski wymiar (czysty wymiar części + miedzi częściowego odpadu)
 • możliwość ręcznego ustawienia kąta rotacje części, ogólnego procenta odpadu a manipulacyjnego odpadu
 • szerokie edycyjne możliwości podczas pracy z częściami i materiałami
 • graficzny występy z drukarki (układ części)
 • występy w formie tablic (wymiary, normy zużycia, procent odpadu)
 • występy na dowolne typy drukarek - wykorzystanie standardowych sterowników MS Windows
 • występne formaty umożliwią dalsze opracowanie w innych systemach ClassiCAD nebo databázovými programy
Česká verze
Wersja polska
English version


Pozostałe systemy dla przygotowania produkcje obuwia
NestMakerXQ
System NestMakerXQ jest określony dla wytwarzania optymalnych planów rozkroju w obuwniczym przemysłu. Specjalne wersje systemu NestMakerXQ są tez wykorzystywane także w odzieżowej, galanteryjnej czy tapicerskiej produkcji.

Dane do systemu wstępują digitalizacją lub wczytaniem z innych CAD systemów. Kształty części są interaktywnie układane do materiałów z wcześniej definiowanymi parametrami. Dzięki optymalizowanym dobijającym algorytmom jest możliwe osiągać ważnych oszczędzeni materiałów w produkcji.

Plany rozkroju jest możliwe bezpośrednio wytwarzać w formie NC danych dla numerycznie kierowanych wycinarek (Gerber, Bullmer, Investronica, Kuris itd.). Jest także możliwe wyrysować plan rozkroju w skali 1:1 na przylepny papier, który jest wykorzystany dla ręcznego ciecia ładunków materiałów. Występ jest tez możliwe wyrysować w zmieszonej skali niby podkład ręcznego układania.

Polohování
Polohování


Vykreslování
Vykreslování


 • duży wynik na standardowym "biurowym" sprzęcie komputerowym
 • sprzyjany interfejs graniczny, łatwa obsługa
 • wstęp danych klasyczną digitalizacje (zapisywanie poszczególnych punktów obwodów części) albo obrysowaniem szablonów piórem digitalizacyjnym
 • możliwość wczytania danych z innych CAD systemów (tez konkurencyjnych)
 • bardzo sprawny narzędzia dla układania a tworzenia planów rozkroju
 • opracowanym algorytm zapewniać bezpieczne wycinanie przy znacznej oszczędności materiałów
 • możliwość kombinacje kilka wzorów w jednym planu rozkroju
 • kompleksowa informacja o opracowanych planach rozkroju w formie występnych tablic szerokie możliwości konfiguracje danych dla ciecia
 • symulacja ciecia na ekranie komputera
System do przenoszenia wzorów i produkowania szablonów
DieMakerXQ
DieMakerXQ jest system, który umożliwia przenoszenie danych (szablon, kształtów itd.) dla przygotowania produkcje, po cało światowej sieci interneta. Jest gotowy przyjąć a opracować dane ze wszystkich standardowych CAD systemów w, cóż go działa uniwersalnym w bardzo obszernym, praktycznie w cało światowym terytorium. W dzisiejszej globalnej ekonomikę musieć i mniejszy producenci szukać zamówienia dla napełnienia własnej zdolności produkcyjnej po całym świcie. DieMakerXQ im to wyraźnie ułatwia. Umożliwią przyjmować załączniki dla produkcje w elektronicznej formie od różnych partnerów, zaopatrzonych różnymi graficznymi systemami dla przygotowania produkcje. Jednocześnie umożliwia DieMakerXQ przeprowadzać na wczytanych danych różne poprawki, który sobie często dobywają odmienności technologie dostawca i wykonawca. Według zapotrzebowań produkcje, jest możliwe kiedykolwiek wyciąć albo wyrysować nowy zestaw szablon.

Odwrótnie, u dużych producentów z produkcją rozprowadzaną do większej ilości oddalonych wydziałów albo partnerskich firm, DieMakerXQ pomaga centralę utrzymać całkowitą kontrolę nad wzorami. Partnerzy nie musi być wyposażeni kosztownym a skomplikowanym "Pattern Engineering" systemem. Dla ich zapotrzebowań zupełnie wystarcza, kiedy im DieMakerXQ umożliwia przyjąć centralnie opracowane dane a wyciąć szablony wzorów. Jakakolwiek poprawka dana technologią czy życzeniem klienta się może przeprowadzić w centralą i przekazać poczta elektroniczną w kilku minutach. Komunikacja z partnerami jest tak zawsze bezwzględnie jednoznaczna, gruntowna, powtarzalna a głównie błyskawicznie szybka. To jest gwarancją jakościowej produkcje i w oddalony wydziałach.

Specyficzną grupą użytkowników systemu DieMakerXQ są producenci wykrojników, którym udzielam nie byle jaką konkurencyjną zaletę. Zwłaszcza jest zdolny przyjmować podkładką dla produkcji w elektronicznej postaci, która wyraźnie podnosi jak szybkość reakcje na zamówienie, tak i operatywność w komunikacji z dostawcę. Zmiana a poprawka szablonów są sprawą kilka minut bez wzglądu na odstęp między dostawcę i wykonawcę.

Výběr formátů pro transformaci
Výběr formátů pro transformaci


Jeszcze jedną zaletę przynosi DieMakerXQ wszystkim opisanym grupom użytkowników: ważną oszczędność przy produkcji szablon. DieMakerXQ obsada bezkonkurencyjne dopracowany automatyczny moduł dla układania szablon, który się opłaca, niech już się szablon kroją z drogich materiałów albo ze zwyczajnej tektury.

Dílce po transformaci
Dílce po transformaci


 • gwarancja skutecznej kooperacje
 • sprzętowa bezpretensjonalność - duży wynik na standardowym "biurowym" sprzęcie komputerowym
 • natychmiastowa komunikacja pocztą elektroniczną
 • niezawodna archiwacja danych
 • prosta obsługa - nie wymaga specjalnej instruktaże
 • narodowa lokalizacja interfejsu
 • uniwersalne zastosowanie dla danych wszystkich ważnych CAD systemów (ClassiCAD, Gerber, Investronica, Microdynamics, Lectra, Procam, USM…)
 • operatywny a ekonomicznie korzystna produkcją szablon
 • specyficzne edycyjne funkcje
 • cięcie albo rysowanie szablon na zwykłych urządzeniach

Tisk popisných etiket
Tisk popisných etiket


Jednoduché stupňování
Jednoduché stupňování


Česká verze
Wersja polska
English version


Informacje kontaktowe


Informacje podstawowe


Aktualności


Systemy dla obuwia


Systemy dla odzieży


Pozostałe produkty


Informacje techniczne i handlowe


Serwis dla klientów


Kontakt


Pożyteczne linki