Wersja polska Česká verze English version Русская версия   
Informacje podstawowe   |   Obuwie   |   Odzież   |   Pozostałe produkty   |   Serwis dla klientów   |   Kontakt        -> TeamViewer 12
Systemy dla odzieży
PDSTailorXQ
PDSTailorXQ przedstawia CAD oprogramowanie do przygotowania produkcji w branży odzieżowej. Umożliwia automatyczną konstrukcję odzieży na podstawie bazy danych, typowych siatek konstrukcyjnych. Baza danych pozwala poprzez zdefiniowanie kilku parametrów wytworzyć wiele rodzajów ubrań konfekcyjnych oraz modelowych, według wymaganych warunków technologicznych. Punktem wyjścia do wytworzenia bazy jest oryginalna metoda konstrukcji kroju rozwijana we współpracy z Uniwersytetem Technicznym w Libercu. Dodatkowo ze współpracy wypłynął nacisk na część dydaktyczną, która daje możliwość korzystania z metody kroju, również w szkolnictwie fachowym.

PDSTailorXQ - konstrukce
PDSTailorXQ - konstrukce


PDSTailorXQ został zaprojektowany specjalnie dla systemu operacyjnego MS Windows 10/8.x/7/Vista i wykorzystuje wszystkie nowoczesne metody i możliwości technologii informatycznych. Ze względu technologii odzieżowej korzysta z doświadczeń wielu lat, wielu użytkowników oraz wielu krajów.

PDSTailorXQ - Korekty części
PDSTailorXQ - Korekty części


Jakość systemu PDSTailorXQ jest sprawdzona wieloletnią praktyką w przemyśle odzieżowym. Po 13 latach od wprowadzenia pierwszej wersji systemu PDSTailorXQ na rynek, zostaje unikalnym rozwiązaniem pomiędzy systemami CAD, dzięki koncepcji bazy siatek konstrukcyjnych.

PDSTailorXQ - stupňování
PDSTailorXQ - stupňování


Głównymi elementami oryginalnymi CAD systemu PDSTailorXQ są: wykorzystywanie bazy danych podstawowych siatek konstrukcyjnych i stopniowanie automatyczne (powtarzanie konstrukcji) według wprowadzonych wymiarów ciała. Podana koncepcja czyni z oprogramowania PDSTailorXQ bardzo efektywne i wydajne narzędzie pracy konstruktora.

Charakterystyki:
 • przygotowana baza danych siatek konstrukcyjnych dla wszystkich zwykłych typów wyrobów odzieżowych:

 •           - ubrania wizytowe oraz codzienne
            - odzież sportowa
            - odzież robocza
 • możliwość przygotowania parametrów dla dalszych typów ubrań, oraz specjalnych, według wymagań użytkownika
 • system umożliwia przygotować formy odzieży we wszystkich grupach asortymentowych: męskie, damskie, dziecięce
 • łatwa zmiana wyjściowych danych wprowadzeniem właściwych wymiarów ciała i indywidualnych parametrów wykroju
 • automatyczne obliczenie pozostałych wymiarów ciała i przystosowanie wykroju
 • przy zmianie jakiegokolwiek wymiaru automatycznie zmienia wszystkie zależne części wykroju
 • łatwe opracowanie linii wykroju (modelowanie)
 • automatyczne generowanie linii krzywych
 • szybka i łatwa zmiana wykroju według indywidualnych wymiarów klienta (krawiectwo na zamówienie)
 • zupełnie automatyczne stopniowanie do wymaganego asortymentu
 • szerokie możliwości indywidualnego przystosowania stopniowania
 • formaty wyjściowe umożliwiają podłączenie plotera rysującego, plotera krojącego lub drukarki
 • eksport danych do modułu NestMakerXQ dla efektywnego i dokładnego pozycjonowania elementów dla wytwarzania układki do krojenia

Najwięcej używanym urządzeniem wyjściowym dla systemu PDSTailorXQ jest ploter rysujący. Opracowane rozwiązanie softwarowe umożliwia korzystać nie tylko z specjalnych ploterów odzieżowych (w szerokości 160-240 cm) ale też z standardowych ploterów biurowych formatu A0 (szerokość 90 cm) które są znacznie tańsze.

Plotr šíře 900mm Plotr šíře 1800mm

Co interesuje informatyka:
 • zupełnie przerobione jądro aplikacji na platformie najnowszej technologii firmy Microsoft - Windows 10/8.x/7/Vista
 • synergiczna kombinacja najlepszych właściwości oferowanych przez system operacyjny Windows i tradycyjnej filozofii efektywnego przystępu technologicznego aplikacji ClassiCAD
 • możliwość indywidualnego korzystania z programu, szeroka możliwość konfigurowania zachowania technologicznego, osobiste ustawienie elementów interfejsu
 • wysoka efektywność na standardowym sprzęcie "biurowym", optymalne wykorzystanie pamięci oraz innych środków systemowych
 • bezproblemowa współpraca z urządzeniami peryferyjnymi
 • standardowa instalacja kierowana procesem instalacyjnym
 • proste obsługiwanie, szybkie i łatwe wyszkolenie użytkowników
 • oprogramowanie oraz dokumentacja użytkownika na języku Polskim
 • integrowana podpowiedź kontekstowa
Postęp pracy w systemu PDSTailorXQ
1. Wybór produktu
Użytkownik wybiera siatkę konstrukcyjną, odpowiednią dla produktu, który ma zamiar wyprodukować. Dla zwykłych typów produktu, przygotowanych jest ok. 250 podstawowych siatek konstrukcyjnych, które mogą być dalej rozszerzane, według zapotrzebowania klienta. Dla producentów specjalnych typów odzieży (kombinezony dla motocyklistów, nurków itd.), możliwe jest zaprojektowanie konkretnej siatki przy uwzględnieniu specyficznych wymagań danego producenta. Możliwe jest także wytworzenie nowego produktu na podstawie wprowadzenia danych do już istniejącej siatki czy całego wzoru.

Volba výrobku
Volba výrobku


Volba výrobku
Volba výrobku


Volba výrobku
Volba výrobku


Volba výrobku
Volba výrobku


Volba výrobku
Volba výrobku


Volba výrobku
Volba výrobku


Volba výrobku
Volba výrobku
2. Ustawienie parametrów siatki
Następną fazą wytwarzania nowego produktu jest ustawienie parametrów podstawowej siatki konstrukcyjnej oraz dopasowanie poszczególnych odcinków konstrukcyjnych. Podstawowym parametrem każdego produktu jest wielkość wyjściowa, która jest określona trzema ( lub dwoma) podstawowymi wymiarami ciała. Tę wielkość można ustawić po wcześniejszym wyborze typu asortymentu. Zestaw standardowych, normowanych tablic asortymentów jest dostarczony wspólnie z oprogramowaniem, ale użytkownik również ma możliwość wytwarzania własnych tabel rozmiarowych według swoich potrzeb i doświadczeń. W skład systemu wchodzą tabele rozmiarowe według czeskich, polskich, słowackich i europejskich norm.

Sada předvolených normovaných sortimentních tabulek
Sada předvolených normovaných sortimentních tabulek


Po wyborze podstawowej wielkości, użytkownik ma możliwość ustawienia parametrów produktu za pomocą zmiany poszczególnych odcinków konstrukcyjnych. Wartości tych odcinków znajdują się w tablicy po lewej stronie obszaru roboczego, w logicznie uporządkowanej kolejności, gdzie użytkownik może je wybierać do konkretnego ustawienia. Ustawianie wymiarów możliwe jest za pomocą dwóch sposobów: poprzez dodawania korekcyjnej wartości do istniejącego już wymiaru lub bezpośrednie wpisanie odpowiedniej wartości.

Nastavení parametrů výrobku za pomoci změn hodnot jednotlivých konstrukčních úseček
Nastavení parametrů výrobku za pomoci změn hodnot jednotlivých konstrukčních úseček


Dzięki dodaniu (zaimplementowaniu) rozszerzonych funkcji dydaktycznych i siatek umożliwiających animowanie postępu konstrukcje, jest wygodne wykorzystanie naszego oprogramowania w szkołach.

Animace postupu konstrukce jednotlivých sítí
Animace postupu konstrukce jednotlivých sítí


W systemie PDSTailorXQ są realizowane następujące metody konstrukcji siatek :

 • Unikon (CZ)
 • Müller & Sohn (D)
 • NVS (CZ/SK)
 • Parfianowicz (PL)
W połączeniu z rzutnikiem jest to idealna pomoc dydaktyczno-naukowa.


3. Modelowanie
Podstawowe siatki konstrukcyjne przedstawiają tylko wyjściowe linie wybranych produktów, które w większości przypadków uzupełnia się pomocniczymi liniami konstrukcyjnymi. Będą one później podstawą do wytwarzania własnych części kroju. W trakcie modelowania istnieje możliwość uzupełniania siatki konstrukcyjnej, dodatkowymi elementami takimi jak: kieszenie, paski, mankiety itp.

Zakladní konstrukční sít
Zakladní konstrukční sít


Zakladní konstrukční sít doplněna o členící, dělicí a další vlastní konstrukční linie
Zakladní konstrukční sít doplněna o členící, dělicí a další vlastní konstrukční linie


Do wytworzenia nowych linii program PDSTailorXQ wyposażony został zestawem funkcji, spełniających specjalne wymagania konstrukcji odzieżowej. Różne typy linii zapewniają dobrą przejrzystość siatki (linie członowane, linie według sposobu wytwarzania czy sposobu zachowywania się przy stopniowaniu, linie kolorowo rozróżnione) tak, aby użytkownik w pierwszej chwili miał jasny przegląd o zachowywaniu się poszczególnych linii. Linie niepotrzebne lub pomocnicze można chwilowo ukryć poprzez funkcję zamrażania.

Pro větší přehlednost jsou různé typy linií barevně odlišeny
Pro větší přehlednost jsou různé typy linií barevně odlišeny


Wytworzone linie można dalej korygować i kształtować według własnych potrzeb. Proste kształtowanie linii zapewnia tzw. linia Bezierova - krzywa, która umożliwia efektywny sposób modelowania, bez skomplikowanych narzędzi i definicji. Program ma możliwość zapamiętania informacji na temat linii, np. na podstawie jakiej linii lub odcinka dana linia została wytworzona. Dzięki temu stopniowanie (powtarzalna konstrukcja) odbywa się automatycznie bez konieczności definiowania sposobu stopniowania, poprzez kopiowanie źródłowych odcinków i linii. Typowym przypadkiem jest pasek utworzony od górnego brzegu poszczególnych części spodni.

Bézierova křivka, která umožňuje efektivní způsob modelování
Bézierova křivka, která umožňuje efektivní způsob modelování
4. Wytwarzanie części
Na podstawie modyfikowanej i uzupełnionej liniami modelowymi siatki konstrukcyjnej, tworzone są niezależne części danego produktu. Tworzenie części odbywa się w następujący sposób:

Najpierw należy wpisać skróconą nazwę wybranego elementu - służy do tego specjalna tablica skrótów części, dołączona do programu . Taki sposób bardzo ułatwia pracę, ponieważ nie ma konieczności wpisywania za każdym razem pełnej nazwy części. Skrót ten zostanie później rozszyfrowany i będzie można go wykorzystać do opisania części przy wydruku.

Kolejnym krokiem w tworzeniu części jest wybór linii nitki prostej, która jest wykorzystana przede wszystkim przy układaniu części na materiale. Możliwe jest wybranie konkretnej istniejącej linii, lub wybranie wariantu wirtualnej poziomej / pionowej linii nitki prostej, położonej wewnątrz części.

Před vytrasováním každého dílce je nutné jej nejprve pojmenovat
Před vytrasováním každého dílce je nutné jej nejprve pojmenovat


Po wyborze linii nitki prostej, należy wybrać kolejne linie połączone ze sobą, tworzące kontur danego elementu. Kontur ten można uzupełnić o wymagane znaki technologiczne, nacięcia lub linie wewnętrzne, które będą też wyrysowane podczas wydruku układu części.

Následně je možné začít vybírat jednotlivé linie vyvářeného dílce...
Následně je možné začít vybírat jednotlivé linie vyvářeného dílce...
5. Korekty części
Do wytworzonej części dodają się naddatki przeznaczone na szwy. W tym celu wybiera się wartość przeważającą naddatku, która dodawana jest automatycznie w kontur części, a następnie wybiera się odcinek, w którym naddatek ma mieć inną wartość. Dzięki temu nie ma konieczności ustalania naddatku dla każdego odcinka z osobna.

Vytvořené díly je dále nutno opatřit švovými záložkami
Vytvořené díly je dále nutno opatřit švovými záložkami


Tak zaprojektowane części można zmieniać według potrzeb. Można kasować znaki technologiczne na brzegach i rogach, korygować lub uzupełniać liniami wewnętrznymi. Nowością jest funkcja do uzupełniania części pomocniczymi opisami w dowolnych miejscach i ilościach. Bardzo przydatną funkcją jest funkcja do dzielenia części, gdzie wystarczy pokazać część, która ma być dzielona, a następnie wybrać linię podziału. Daną część można również kopiować pod nową nazwą, zmieniać jej nazwę lub całkowicie kasować.

Možnost opatřit šablonu doplňujícími popisnými texty
Možnost opatřit šablonu doplňujícími popisnými texty


Dělení dílu - před a po rozdělení
Dělení dílu - před a po rozdělení
6. Stopniowanie
Stopniowanie w oprogramowaniu PDSTailorXQ jest w pełni automatyczne, a funkcja jako taka przedstawia tylko wizualny przegląd stopniowanych części. Definicja stopniowania przebiega na podstawie wyboru tablicy do stopniowania, gdzie poszczególne wielkości określone są trzema podstawowymi wymiarami ciała. Na podstawie tych wymiarów utworzona zostaje powtarzalna konstrukcja poszczególnej wielkości przy uwzględnieniu korekcyjnych wartości w wielkości wyjściowej (rozdział Ustawienie parametrów siatki).

Volba velikostí pro stupňování
Volba velikostí pro stupňování


W przypadku, kiedy automatyczne stopniowanie nie wystarcza, użytkownik ma możliwość ingerencji w proces stopniowania i wyznaczenia konkretnej długość wybranego odcinka np. długości rękawa. Tak, więc to operator decyduje czy stopniowanie odbywać się będzie linearnie czy skokowo. Takie stopniowanie jest proste i wygodne w przeciwieństwie do stopniowania w zwykłych programach stopniujących.

Operátor má možnost přímo definovat např. délku rukávu
Operátor má možnost přímo definovat např. délku rukávu


Lineární stupňování
Lineární stupňování


Stupňování ve skocích
Stupňování ve skocích


Podczas kontroli stopniowanych części, istnieje możliwość specjalnej kontroli pojedynczej części lub wielkości, poprzez umieszczenie jej względem jednego punktu np. środka. Odbywa się to za pomocą kliknięcia myszki w wybrany punkt szablonu. Jeżeli przy takiej kontroli, zostanie znaleziony jakikolwiek błąd lub niedostatek, użytkownik może wrócić do funkcji ustawiania parametrów, zrobić wymagane poprawki i powtórnie sprawdzić stopniowanie szablonów.

Kontrola stupňování
Kontrola stupňování


Kontrola stupňování - samostatné velikosti
Kontrola stupňování - samostatné velikosti


Zaletą programu jest możliwość projektowania odzieży na zamówienie konkretnej osoby, tzn. stopniowanie do wielkości, poza wielkościowego asortymentu na podstawie zmierzonych wymiarów ciała klienta. Do zaprojektowania niektórych typów odzieży, wystarczy zdjąć trzy podstawowe wymiary. W innych typach jest to cała grupa wymiarów, które można zmierzyć i sprawdzić. Funkcja ta jest dostępna dla wszystkich rodzajów dodawanych siatek konstrukcyjnych. W niektórych firmach odzieżowych na takiej zasadzie opiera się cały biznes (wyżej wymienione kombinezony dla motocyklistów, nurków itp.).

Měřenky - tedy vystupňování do velikosti mimo velikostní sortiment
Měřenky - tedy vystupňování do velikosti mimo velikostní sortiment
7. Wyjście
Wyjścia z systemu PDSTailorXQ mogą być takich form:
A. Zestawy drukowane na standardowych drukarkach w zmniejszonej skali (1:5), które są wykorzystywane przede wszystkim w szkolnych aplikacjach. Drukować można zmniejszone podglądy części, zestawy wzorców oraz rozliczenia konstrukcyjne.

Tisková sestava - konstrukční úsečky
Tisková sestava - konstrukční úsečky


Tisková sestava - náhledy dílů v měřítku 1:5
Tisková sestava - náhledy dílů v měřítku 1:5


B. Wyrysowanie szablon na ploterze w skali 1:1, przy zachowywaniu możliwości rysowania do taśm, o szerokości maksymalnej powierzchni obszaru roboczego plotera. Nie ma konieczności korzystania z szerokich ploterów (<180cm). Dla branży odzieżowej, wystarczają plotery o szerokości 90cm.

Vykreslení šablon na plotteru
Vykreslení šablon na plotteru


C. Eksport danych do systemów nawiązujących przykładowo do wytwarzania układów. Składnikiem programu PDSTailorXQ może być moduł NestMakerXQ do przygotowania planów rozkroju, który umożliwia optymalne układanie części krojów obstawionego materiału. Moduł do układania części jest jednym z najdoskonalszych i efektywnych oprogramowań swego rodzaju. Plany rozkroju jest możliwe bezpośrednie wytwarzać w formie NC danych dla numerycznie kierowanych wycinarek (Gerber, Bullmer, Investronica, Kuris itd.). Jest także możliwe wyrysowanie planów rozkroju w skali 1:1 na przylepny papier, który jest wykorzystany dla ręcznego ciecia ładunku materiałów. Dodatkowo jest tez możliwe wyrysowanie układów w zmieszonej skali niby podkład ręcznego układania.

Export dílů a velikostí do navazujících systémů
Export dílů a velikostí do navazujících systémů
8. Narzędzie
W czasie pracy z systemem PDSTailorXQ można wykorzystywać zaawansowane narzędzia ułatwiające obsługę systemu: narzędzia do mierzenia w formie "miarki" lub specjalnych mierzących części.

Měření
Měření


Aby uprościć ustawienia parametrów konstrukcyjnych siatek możliwe jest wykorzystanie wczytywania kształtów części z innych systemów czy digitalizacja gotowych szablonów. Możliwość taka istnieje tylko wtedy, gdy nie ma potrzeby mierzenia wymiarów części i nanoszenia wartości na odcinki konstrukcyjne, a ustawianie odbywa się jedynie na podstawie wizualnej poprawki.
Zupełnie nową funkcją jest przywiązanie ważnych punktów digitalizowanego szablonu do specjalnie stworzonych siatek, wyposażonych punktami węzłowymi. Taki sposób umożliwia szybkie i proste stopniowanie, kosztem interaktywnego korygowania digitalizowanych części. Możliwe jest to w częściach stworzonych przez siatki konstrukcyjne.

Stupňování digitalizovaných dílů
Stupňování digitalizovaných dílů


Česká verze
Video pokazowe
PDSTailorXQ pokazowe video part I zawiera takie części:
1. Wybór produktu, 2. Ustawienie parametrów siatki, 3. ModelowaniePDSTailorXQ pokazowe video part II zawiera takie części:
4. Tworzenie części, 5. Korekty częściPDSTailorXQ pokazowe video part III zawiera takie części:
6. Stopniowanie, 7. WyjścieDla lepszej jakości wyobrażenia przegrywanego video polecamy ustawić rozdzielczość na typ 720 HD i przegrywać w całoekranowym reżymie.

  
NestMakerXQ
Składnikiem systemu PDSTailorXQ może być moduł NestMakerXQ dla przygotowania planów rozkroju, który umożliwia optymalne układanie części krojów obstawionego materiału. Moduł do układania części jest jednym z najdoskonałejszych i efektywnych oprogramowań swojego rodzaju. Plany rozkroju jest możliwe bezpośrednio wytwarzać w formie NC danych dla numerycznie kierowanych wycinarek (Gerber, Bullmer, Investronica, Kuris itd.). Jest także możliwe wyrysować plan rozkroju w skali 1:1 na przylepny papier, który jest wykorzystany dla ręcznego ciecia ładunków materiałów. Występ jest tez możliwe wyrysować w zmieszonej skali niby podkład ręcznego układania.

Polohování
Polohování


Vykreslování
Vykreslování


Česká verze
Wersja polska
English version
Русская версия


Informacje kontaktowe


Informacje podstawowe


Aktualności


Systemy dla obuwia


Systemy dla odzieży


Pozostałe produkty


Informacje techniczne i handlowe


Serwis dla klientów


Kontakt


Pożyteczne linki