English version Česká verze Wersja polska Русская версия   
Basic information   |   Shoe   |   Garment   |   Other Products   |   Customers' Support   |   Feedback                -> TeamViewer 12   
Useful sites
Zlínská společnost ClassiCAD má více než desetileté zkušenosti s vývojem a průmyslovou i školní aplikací CAD systémů pro konstrukci výrobků a úspory materiálů. Za dobu své existence se ClassiCAD vypracoval na dominantního dodavatele CAD technologií pro obuvnický průmysl v České a Slovenské republice. V tvrdé konkurenci světových firem uspěl i na zahraničních trzích, kde jsou jeho systémy aplikovány jak formou licenčních smluv, tak i přímým prodejem prostřednictvím dealerů. Sídlo společnosti je ve Zlíně, který je průmyslovým a kulturním centrem jihovýchodní Moravy.Contact


Basic information


News


Shoe Systems


Garment System


Other Products


Commercial Information


Customers' Support


Feedback


Useful WWW Sites