Česká verze English version Wersja polska Русская версия   
Základní informace   |   Obuv   |   Oděvy   |   Ostatní   |   Zákaznický servis   |   Kontakt   |                                 -> TeamViewerQS   
Systémy pro konstrukci a stupňování obuvi
CADCobblerXQ
2D CAD systém pro konstrukci, stupňování a vyřezávání šablon obuvnických vzorů, speciálně vyvinutý pro prostředí operačního systému MS Windows (7/8/10).

CADCobblerXQ je výsledkem mnohaměsíčního intenzivního úsilí vývojového oddělení společnosti ClassiCAD. Zúročuje zkušenosti mnoha let práce nejlepších obuvnických modelářů z celého světa a zároveň nejnovější metody a možnosti z oblasti informačních technologií.

Grafické nástroje a funkce pro tvorbu a editaci linií jsou řešeny zcela nově, při zachování osvědčených metod a zažitých postupů. Nově koncipovaná databáze vzorů a dílců přináší více informací o vzorech. Přesná typologie dílců zvyšuje přehlednost vzoru a usnadňuje konstrukci.

Editace dílců

Editace dílců
Standardní stupňování je dílem okamžiku a zvládne je i naprostý laik. Zároveň jsou však dostupné sofistikované nástroje pro speciální případy a pokročilé uživatele (centrování, stupňování ve více souřadných soustavách atd.).

Nastavení sortimentu pro stupňováni

Nastavení sortimentu pro stupňováni
Tradičně silnou zbraní CAD systému ClassiCAD zůstávají propracované datové a grafické výstupy, umožňující používat širokou škálu výstupních zařízení, od jednoduché a ekonomické tiskárny až po náročné technologie, využívající například řezání laserovým paprskem. Výsledkem práce systému tedy mohou být jak tvary šablon pro výrobu vysekávacích nožů (s možností posílání dat elektronickou poštou výrobci nožů), tak i přímo dílce svršku vyřezané z rozličných obuvnických materiálů.

Výstup - řezání dílců

Výstup - řezání dílců
Co zajímá informatika:
 • zcela přepracované jádro aplikace na platformě nejnovější technologie firmy Microsoft - Windows (8/7/Vista)
 • přívětivé uživatelské rozhraní, usnadňující zaškolení operátorů s využitím grafických prvků, tooltipů a dalších prvků usnadňujících obsluhu
 • promyšlená koncepce ovládání funkcí, minimalizující počet interakcí
 • synergická kombinace nejlepších uživatelských vlastností nabízených operačním systémem Windows a tradiční filosofie efektivního technologického přístupu aplikací ClassiCAD
 • individuální přístup = široká konfigurovatelnost technologického chování, osobní nastavení prvků uživatelského rozhraní
 • vysoký výkon na standardní "kancelářské" technice, optimalizované využívání paměti a dalších systémových prostředků
 • bezproblémová spolupráce s periferními zařízeními
 • využívání standardu XML pro správu systému a komunikaci

Stupňování
Stupňování
Ukázkové video
CADCobblerXQ ukázkové video obsahuje tyto části:
1. Vstup dat, 2. Linie, 3. Tvorba dílců, 4. Úpravy dílců, 5. Stupňování, 6. VýstupyPro lepší kvalitu zobrazení přehrávaného videa doporučujeme nastavit rozlišení videa na typ 720 HD a vlastní přehrávání v celoobrzovém režimu

  


Česká verze
Česká verze
Wersja polska
Русская версия
English version


Systémy pro kalkulaci spotřeby materiálu
CalcCobblerXQ
Systém slouží k určení normy spotřeby materiálů obuvnických dílců. Kvalitní uživatelská podpora a permanentní inovace z něj činí široce použitelný nástroj. V kombinaci se zkušenostmi operátora je ideálním prostředkem pro operativní kalkulaci a umožňuje dosažení značných materiálových úspor.

CalcCobblerXQ umožňuje digitalizaci nebo načtení tvarů dílců (z celé řady grafických a CAD formátů) a jejich virtuální zapolohování do různých materiálů pro potřeby stanovení normy spotřeby. Nová verze programu CalcCobblerXQ , speciálně vyvinutá pro prostředí operačního systému MS Windows (7/8/10), zúročuje zkušenosti mnoha let práce nejlepších odborníků z obuvnické praxe a zároveň nejnovější metody a možnosti z oblasti informačních technologií.

CalcCobblerXQ sdružuje v jedné aplikaci všechny běžné metody kalkulace: interaktivní a automatické polohování do různých typů materiálů, automatické polohování PAS i rychlou kalkulaci metodou SLM. Díky novému uživatelskému rozhraní a promyšlené funkčnosti jsou nyní tyto tradiční způsoby kalkulace rychlejší a efektivnější. Výsledky je možno exportovat do několika různých formátů pro další elektronické zpracování nebo vytisknout (i barevně) v různých typech tiskových sestav, grafických i tabulkových. Kalkulační metody obsažené v programu CalcCobblerXQ pokrývají všechny potřeby kalkulantů, jak z hlediska předběžné kalkulace (pro výpočet ceny), tak i výrobní (operativní) kalkulace.

Polohování do usní
Polohování do usní


Polohování do usní
- několik desítek standardizovaných tvarů usní a možnost doplnit vlastní tvary
- dokonalé interaktivní ovládání dílce (jemné natáčení, převracení)
- spolehlivé a rychlé dorážení dílců

Polohování do pásů
Polohování do pásů


Polohování do pásů
- snadná definice parametrů materiálu (rozměry, okraje, odstupy dílců)
- poloautomatické zapolohování do šířky pásu
- komfortní práce se skupinami dílců
- snadná definice kalkulační oblasti

Polohování do ploten
Polohování do ploten


Polohování do ploten
- automatické zapolohování celé plochy plotny
- výpočet normy spotřeby, jako poměrné části plotny na pár

Kalkulační metoda SLM
Kalkulační metoda SLM


Kalkulační metoda SLM
- určení normy spotřeby vytvořením libovolné skupiny dílců a jejím automatickým opsáním uzavírací linií
- vhodné zejména pro urychlení kalkulace usňových dílců

 • vstup dat klasickou digitalizací (snímání jednotlivých bodů křivky) nebo obkreslením obrysu šablony digitalizačním perem
 • možnost převodu vstupních dat dílců z jiného CAD systému
 • okamžité a vysoce přesné stanovení čisté výměry dílců
 • sofistikovaný polohovací algoritmus, zajišťující naprosto přesné polohování dílců
 • možnost definování nepoužitelného okraje materiálu a odstupu mezi obrysy dílců při dorážení
 • interaktivní nebo poloautomatické polohování
 • rychlá a snadno použitelná metoda SLM
 • tři základní geometrické typy materiálů:
 • materiál obecného tvaru
 • pásový materiál
 • tabulový materiál
 • okamžitá informace o procentu využití materiálu a velikosti odpadu
 • široké editační možnosti při práci s dílci i materiály
 • grafické tiskové výstupy (skladba dílců v materiálu), které mohou sloužit i jako technologický podklad pro manipulaci, k dosažení maximálního využití materiálu
 • tabulkové tiskové výstupy (výměry, normy spotřeby, procenta odpadu)
 • výstup na různé druhy maticových, inkoustových i laserových tiskáren
 • výstupní formáty umožňující návazné zpracování dat jinými CAD systémy ClassiCAD nebo databázovými programy
Co zajímá informatika:
 • snadná instalace
 • zcela přepracované jádro aplikace na platformě nejnovější technologie firmy Microsoft - (8/7/Vista)
 • synergická kombinace nejlepších uživatelských vlastností nabízených operačním systémem Windows a tradiční filosofie efektivního technologického přístupu aplikací ClassiCAD
 • individuální přístup: široká konfigurovatelnost technologického chování, osobní nastavení - prvků uživatelského rozhraní
 • vysoký výkon na standardní "kancelářské" technice, optimalizované využívání paměti a dalších systémových prostředků
 • bezproblémová spolupráce s periferními zařízeními (digitizéry, tiskárny)Pro lepší kvalitu zobrazení přehrávaného videa doporučujeme nastavit rozlišení videa na typ 720 HD a vlastní přehrávání v celoobrzovém režimu

  


Metoda kalkulace PAS (Pattern Assessment) je založena na sofistikovaném algoritmu, který spolu s výkonným PC vytváří účinný a rychlý nástroj pro každého kalkulanta a modeláře. Umožňuje zejména automatické stanovení tzv. mezidílcového odpadu (modelářské výměry).

Kalkulace PAS
Kalkulace PAS


Kalkulace PAS
- automatické zapolohování každého dílce pro stanovení mezidílcového odpadu
- vynikající nástroj pro modeláře k posouzení skladnosti navrhovaných tvarů
- základní kalkulace PAS proběhne zcela automaticky již při vytvoření (načtení) vzoru

Kalkulace PAS
Kalkulace PAS


 • vstup dat klasickou digitalizací (snímání jednotlivých bodů křivky) nebo obkreslením obrysu šablony digitalizačním perem
 • možnost převodu vstupních dat dílců z jiného CAD systému
 • okamžité a vysoce přesné stanovení čisté výměry dílců
 • nejrychlejší PAS algoritmus pro automatické zjištění optimální skladby každého dílce
 • dvě varianty zapolohování dílce (bez natočení a s pootočením vedlejšího dílce o 180°)
 • okamžitá informace o modelářské výměře (čistá výměra dílce + mezidílcový odpad)
 • možnost ručního nastavení úhlu natočení dílců, celkového procenta odpadu a manipulačního odpadu
 • možnost předběžné kalkulace materiálových nákladů s využitím databáze materiálů
 • možnost výpočtu orientační ceny podle individuálně sestaveného kalkulačního vzorce
 • grafické tiskové výstupy (skladba dílců)
 • tabulkové tiskové výstupy (výměry, normy spotřeby, cenová kalkulace)
 • výstup na různé druhy maticových, inkoustových i laserových tiskáren
 • výstupní formáty umožňující návazné zpracování dat jinými CAD systémy ClassiCAD nebo databázovými programy
Česká verze
Wersja polska
English version


Ostatní systémy pro obuvnickou výrobu
LayCobblerXQ
Systém LayCobblerXQ je určen pro vytváření optimálních nástřihových plánů v obuvnickém průmyslu. Speciální verze systému LayCobblerXQ jsou využívány také v oděvní galanterní či čalounické výrobě.

Data do systému vstupují digitalizací nebo transformací z jiného CAD systému. Tvary dílců se interaktivně polohují do zadaných rozměrů materiálu. Díky optimalizovaným dorážecími algoritmům lze dosáhnout významných materiálových úspor ve výrobě.

Nástřihové plány je možno přímo vygenerovat v podobě NC dat pro numericky řízené vyřezávače (Gerber, Bullmer, Investronica, Kuris atd.). Je však také možno je vykreslit v měřítku 1:1 na nažehlovací papír, který se používá pro ruční vyřezávání náloží textilu. Výstupy je možno vykreslit také ve zmenšeném měřítku jako předlohu pro ruční polohování šablon.

Polohování
Polohování


Vykreslování
Vykreslování


 • efektivní provoz na standardní PC technice
 • promyšlené uživatelské rozhraní, snadná obsluha
 • vstup data digitalizací nebo importem z různých CAD formátů
 • vysoce výkonné nástroje pro polohování a tvorbu nástřihových plánů
 • propracovaný polohovací algoritmus zajišťuje bezpečné vyřezání při značných úsporách materiálu
 • možnost kombinace různých vzorů v jednom nástřihovém plánu
 • komplexní informace o zpracovaných plánech na výstupních formulářích
 • široce konfigurovatelná příprava dat pro řezače
 • kontrola řezacích dat na obrazovce
Systém pro dálkový přenos obuvnických vzorů
DieMakerXQ
DieMakerXQ je systém umožňující dálkový přenos dat pro obuvnickou přípravu výroby modemem nebo po síti internet. Je schopen přijmout a zpracovat data ze všech běžných CAD systémů, což ho činí univerzálním ve velmi rozsáhlém, prakticky celosvětovém teritoriu. V dnešní globalizované ekonomice musí i menší výrobci hledat zakázky pro naplnění své výrobní kapacity po celém světě. DieMakerXQ jim to výrazně usnadní. Umožní přijímat podklady pro výrobu v elektronické podobě od mnoha partnerů, vybavených různými systémy pro přípravu výroby. Zároveň DieMakerXQ umožní provádět na přijatých datech vzorů drobné úpravy, které si často vynutí rozdílnost technologií zadavatele a zpracovatele zakázky. Podle potřeb výroby lze pak kdykoliv vyřezat nebo vykreslit novou sadu šablon dílců.

Naopak, u velkých výrobců s výrobu distribuovanou do většího množství vzdálených provozů, dceřinných společností nebo partnerských firem, DieMakerXQ pomůže ústředí udržet naprostou kontrolu nad vzory. Partneři nemusí být vybaveni nákladnými a složitými "Pattern Engineering" systémy. Pro jejich potřeby zcela postačí, když jim DieMakerXQ umožní přijmout centrálně zpracovaná data a vyřezat šablony vzoru. Jakákoliv oprava daná technologií či přáním zákazníka se může provést v centru a předání kompletních podkladů elektronickou poštou je opět jen otázkou minut. Komunikace s partnery je tak vždy naprosto jednoznačná, přesná, opakovatelná a hlavně rychlá. To je zárukou kvalitní výroby i ve vzdálených provozech.

Specifickou skupinou uživatelů systému DieMakerXQ jsou výrobci vysekávacích nožů, kterým poskytuje významné konkurenční výhody. Zejména je to schopnost přijímat podklady pro výrobu v elektronické podobě, která výrazně zvýší jak rychlost reakce na objednávky, tak i operativnost v komunikaci se zadavatelem. Změny a opravy podkladů jsou záležitostí několika minut bez ohledu na vzdálenost mezi výrobcem nožů a zadavatelem.

Výběr formátů pro transformaci
Výběr formátů pro transformaci


Ještě jednu výhodu přináší DieMakerXQ všem uvedeným skupinám uživatelů: významné materiálové úspory při výrobě šablon. DieMakerXQ totiž obsahuje bezkonkurenčně nejpropracovanější automatický modul pro polohování šablon, jehož použití se vyplatí, ať už se šablony vyřezávají z drahých polymerních materiálů nebo z obyčejného kartonu.

Dílce po transformaci
Dílce po transformaci


 • záruka úspěšné kooperace
 • hardwarová nenáročnost - vyhovuje běžný IBM/PC kompatibilní počítač
 • okamžitý přenos dat elektronickou poštou
 • spolehlivá archivace dat vyráběných vzorů
 • jednoduchá obsluha - nevyžaduje speciální školení
 • národní lokalizace uživatelského rozhraní
 • univerzálnost aplikace pro data všech běžně používaných CAD systémů (ClassiCAD, Gerber, Investronica, Microdynamics, Lectra, Procam, USM…)
 • operativní a ekonomicky výhodná výroba šablon dílců
 • specifické editační funkce
 • řezání nebo kreslení šablon na běžných zařízeních

Tisk popisných etiket
Tisk popisných etiket


Jednoduché stupňování
Jednoduché stupňování


Česká verze
Wersja polska
English version


CAD/CAM aplikace pro vyřezávání dílců z usně
CUTCobblerXQ
CUTCobblerXQ je moderní program, určený pro operační systém MS Windows. CutCobblerXQ je určen zejména pro vyřezávání usňových dílců v obuvnickém průmyslu, ale může být nasazen i v jiných technologicky příbuzných oblastech (výroba těsnění, skládaných kartonových obalů atd.). Může být využit pro různé vyřezávací stoly s projekcí polohovaných dílců nebo také bez projekce. Propracovaný software v kombinaci s vyspělou NC technologií dělení materiálů zaručuje vysoce efektivní výrobu dílců s úsporou nákladů za vysekávací nože, úsporou manuální práce a v neposlední řadě úsporou materiálu. V obuvnickém oboru může zajistit nejen výrobu vzorků, ale i menších výrobních sérií. Podle typu vyřezávacího stolu lze dosáhnout kapacity 100-150 párů svršků za 8 hodin.

K velkým časovým a finančním úsporám přispívá fakt že odpadá výroba vysekávacích nožů, které při řezání dílců na řezacích stolech již nejsou potřebné. Je tedy možné vyrábět i série, které s ohledem právě na pořizovací cenu vysekávacích nožů nebylo rentabilní vyrábět. Také při výrobě vzorků je možné dosáhnout velkých časových úspor.

Tvary dílců pro polohování lze získat importem z různých CAD programů nebo digitalizací. Při importu jsou podporovány všechny obecné vektorové formáty (různé mutace DXF, HPGL, AAMA), nebo také ty vytvářené specializovanými obuvnickými nebo oděvními konstrukčními a stupňovacími programy. Pro digitalizaci dílců je možné použít všechny digitalizační zařízení využívající rozhraní WinTab používané v operačním systému Windows. Vstupem mohou být taky tvary vytvořené přímo v programu CUTCobblerXQ pomocí základních geometrických obrazců.

Na vyřezané dílce se automaticky zakreslí značicí linie. Také se podle použitého řezacího plotru dají používat značicí bodce a ozdobné dírkáče. Vyřezané dílce mohou být do záložky popsány zkratkou a označením velikosti.

Tvary dílců jsou promítány pomocí projektorů přímo na useň, ležící na vyřezávacím stole, což umožňuje respektovat vady a vlastnosti usně. Speciální polohovací algoritmus zaručuje optimální dorážení všech dílců při zachování nejnižší možné spotřeby materiálu. Zakalibrování projekce na řezacím stole umožňuje pozoruhodnou přesnost vyřezávaných dílců. Před vlastním řezáním je možné provést vizuální kontrolu zapolohovaných dílců přímo na materiálu a následně simultánní řezání včetně vrtání otvorů a kreslení značicích linií.

Dílce mohou být polohovány ve více velikostech. Počet různých velikostí a tvarů dílců není systémově omezen. Nicméně, pro snadnou práci se vzorem je doporučeno nepřekročit počet 40 tvarů ve 20 velikostech. Manipulace s vybranými dílci a velikostmi je snadná a umožňuje dílce orientovat (posunovat, otáčet) přesně podle požadavků obsluhy. Samotné ovládání programu je velmi intuitivní a snadné a pro rutinní práci dostačuje krátké vyškolení obsluhy. Zaučení a následnou obsluhu usnadňuje také fakt že uživatelské rozhraní stejně jako dokumentace jsou národně lokalizovány.

CutCobblerXQ je určen zejména pro řezání usní, může však být použit i k řezání papíru a kartonu, textilu atd.
 • efektivní provoz na standardní PC technice
 • promyšlené uživatelské rozhraní, snadná obsluha
 • vstup data digitalizací nebo importem z různých CAD formátů
 • vysoce výkonné nástroje pro polohování
 • propracovaný polohovací algoritmus zajišťuje bezpečné vyřezání při značných úsporách materiálu
 • komplexní informace o zpracovaných plánech na výstupních formulářích
 • široce konfigurovatelná příprava dat pro řezače
 • kontrola řezacích dat na obrazovce

Kontaktní údaje


Základní informace


Aktuality


Systémy pro obuv


Systémy pro oděvy


Plottery


Ostatní produkty


Další tech. a obchodní informace


Zákaznický servis


Kontakt


Užitečné linky