Česká verze English version Wersja polska Русская версия   
Základní informace   |   Obuv   |   Oděvy   |   Ostatní   |   Zákaznický servis   |   Kontakt   |                                 -> TeamViewerQS   
Další technické a obchodní informace
Ceny softwaru
Ceny systémů závisí na konkrétní sestavě modulů, podmínkách instalace a školení. Pro informace o cenách se laskavě obraťte na společnost ClassiCAD Zlín.

Ceny služeb a spotřebního materiálu
Ceny služeb a spotřebního materiálu poskytneme na dotaz e-mailem: classicad@classicad.cz

Dodací podmínky
Dodávka proběhne obvykle do 6 týdnů po obdržení objednávky. Je určována převážně dodacími termíny speciálních hardwarových prvků (zejména řezače). Standardní dodávka zahrnuje software a jeho instalaci, dokumentaci a školení obsluhy. Zákazníkům v České republice můžeme podle požadavků zajistit také dodávky techniky, případně poskytnout konzultaci při jejím výběru.

Hardwarové požadavky
Vývoj grafických CAD systémů ClassiCAD byl koncipován pro techniku typu PC, která je v současné době značně rozšířená, dostatečně kvalitní a cenově přístupná. V kombinaci se softwarem ClassiCAD vykazuje používaný hardware velmi příznivý poměr VÝKON/CENA.

Software je průběžně modernizován v souladu s inovačními trendy ve výpočetní technice. Při vývoji jsou také zohledňovány požadvky a náměty uživatelů. CAD systémy ClassiCAD jsou vzhledem k tomu funkční na zcela běžných konfiguracích počítačů.

  • běžný osobní počítač slučitelný se standardem IBM s operačním systémem Windows
  • kvalitní barevný monitor SVGA s úhlopříčkou obrazovky alespoň 23"
  • periferní zařízení podle konkrétní aplikace (digitizer, scanner, tiskárna, plotter atd.)


Instalace
Instalaci provádí zpravidla pracovníci společnosti ClassiCAD nebo jimi pověření zástupci , neboť konfigurace a technologické zavedení CAD systému vyžaduje vysoce specializované znalosti a technologické zkušenosti. Veškerý instalovaný software je chráněn proti neautorizovanému kopírování a užívání.

Školení
Základní školení (v trvání od 1 do 5 dnů, podle typu dodávaného systému) se obvykle koná v sídle společností ClassiCAD ve Zlíně. Po určitém čase od instalace následuje doškolení na pracovišti zákazníka. Školení zahrnuje také plné technologické zavedení systému a přizpůsobení zvláštním požadavkům zákazníka. Předpokládá se proškolení jednoho až čtyř pracovníků pro každé instalované pracoviště.

Záruční podmínky
Společnost ClassiCAD poskytuje na veškerý dodaný software záruku 12 měsíců. Záruka na jednotlivé hardwarové komponenty závisí na záručních podmínkách subdodavatelů hardwaru. Během záruční lhůty společnost ClassiCAD bezplatně odstraní závady v dodaném softwaru. Inovace softwaru v rámci dodané verze jsou, po dobu záruční lhůty, zákazníkovi poskytovány taktéž bezplatně.

Pozáruční servis
Pozáruční servis může být realizován formou pravidelných každoročních servisních návštěv, zahrnujících požadované změny v konfiguraci systému, revizi softwaru a konzultační pomoc uživatelům. Tento pozáruční servis může být upraven zvláštní smlouvou.

Podpora uživatelů
Základem uživatelské podpory jsou podrobně zpracované uživatelské příručky, dostupné zpravidla v národním jazyce, případně i v angličtině, které jsou v tištěné podobě součástí dodávky. V rámci těchto www stránek jsou registrovaným uživatelům k dispozici doplňky manuálů v elektronické podobě. Uživatelé mohou i po uplynutí záruky bezplatně využívat možnosti konzultací prostřednictvím telefonu, faxu, nebo elektronické pošty. Bezplatné jsou také konzultace poskytované uživatelům v rámci účasti na konferencích nebo výstavách a veletrzích. Jako placenou službu si mohou uživatelé také objednat servisní nebo konzultační návštěvu pracovníka společnosti ClassiCAD. Nepravidelně jsou společností ClassiCAD organizovány semináře, které slouží k vzájemné výměně zkušeností mezi uživateli. Odborní pracovníci společnosti ClassiCAD zajišťují také opakované školení např. při výměně obsluhy systému.

Upgrade
Uživatelé jsou pravidelně informováni o nových verzích používaných systémů prostřednictvím těchto www stránek i individuálními nabídkami. Cena za upgrade může zahrnovat také doplňkové školení uživatelů.

Prospekty, literatura
Informace o produktech a novinkách jsou pro zájemce dostupné ve formě prospektů a letáků, které mohou být na vyžádání zaslány poštou. Návštěvníci těchto www stránek mohou získat některé informační materiály v elektronické podobě (formát PDF), pokud vyplní příslušné údaje kontaktního formuláře, dostupného v sekci Zpětný kontakt.

Informace o produktech je možno nalézt také v časopisech a jiných odborných publikacích.

Kontaktní údaje


Základní informace


Aktuality


Systémy pro obuv


Systémy pro oděvy


Plottery


Ostatní produkty


Další tech. a obchodní informace


Zákaznický servis


Kontakt


Užitečné linky