Česká verze English version Wersja polska Русская версия   
Základní informace   |   Obuv   |   Oděvy   |   Ostatní   |   Zákaznický servis   |   Kontakt   |                                 -> TeamViewerQS   
Zákaznický servis
Postup pro aktualizaci hardwarového klíče
1. Spusťte správce hardwarových klíčů, program THINFO.EXE (modrá ikona na ploše HASP Info).


Pokud nemáte program THInfo ve svém počítači, je možné jej pro nainstalování stáhnout z této stránky: Nástroje pro správu hardwarových klíčů

Pozor: Jazyková verze programu THInfo.exe je volena automaticky podle detekované verze operačního systému. Pokud je požadován konkrétní jazyk je možne spouštět program THInfo.exe s parametrem, který určuje použitý jazyk aplikace (THInfo.exe -c, -c česká, -p polská, -e anglická).


2. Zvolte funkci Aktualizovat (Aktualizować, Update).3. Zadejte aktualizační kódy. Ty jsou zaslány formou emailu, dopisu nebo při pravidelné roční aktualizaci je možné je získat na této stránce: Roční prodloužení HASP klíčů. Pro získání kódů z internetové stránky je nutné znát tzv. ID Vašeho časového klíče. Způsob získání je popsán v odstavci Postup pro zjištění ID hardwarového klíče

3a. Souboru (Pliku, File) - volbou funkce Souboru je umožněno načtení kódu z datových souboru zaslaných jako příloha emailu. Po zvolení funkce Souboru (Pliku, File) je otevřeno dialogové okno Otevřít pro možnost volby aktualizačního datového souboru. Po nalezení a aktivaci požadovaného souboru jsou po aplikaci funkce Otevřít (Otworzyć, Open) načteny aktualizační kódy.
Pozor: Toto dialogové okno je API součástí operačního systému, takže v závislosti ne jeho verzi se může měnit forma i obsah.


3b. Schránky (Skrzynki, Clipboard) - pokud jsou kódy součástí textu Aktualizačního emailu je možné je zkopírovat do schránky (označením bloku s kódy a zkopírováním klávesovou zkratkou Ctrl+C) a následné funkcí Schránky umístit do editačních polí aktualizačního dialogu.3c. Manuální zapsáním - pokud jsou aktualizační kódy zaslány dopisem nebo faxem (tedy nedigitální cestou) je nutné tyto kódy ručně opsat do editačních polí aktualizačního dialogu.4. Proveďte aktualizaci funkcí Aktualizuj! (Aktualizować!, Update!). O úspěšně provedené aktualizaci jste informování informačním dialogovým oknem.5. Proveďte kontrolu aktualizovaných dat.

6. Uzavřete správce hardwarových klíčů funkcí Zavřít (Zamknąć, Close).

Postup pro zjištění ID hardwarového klíče
1. Spusťte správce hardwarových klíčů, program THINFO.EXE (modrá ikona na ploše HASP Info).


2. Odečtěte číslo ID z položky ID zobrazeného dialogového okna.3. Uzavřete správce hardwarových klíčů funkcí Zavřít (Zamknąć, Close).Kontaktní údaje


Základní informace


Aktuality


Systémy pro obuv


Systémy pro oděvy


Plottery


Ostatní produkty


Další tech. a obchodní informace


Zákaznický servis


Kontakt


Užitečné linky