Česká verze English version Wersja polska Русская версия   
Základní informace   |   Obuv   |   Oděvy   |   Ostatní   |   Zákaznický servis   |   Kontakt   |                                 -> TeamViewerQS   
Základní informace
Společnost ClassiCAD
Zlínská společnost ClassiCAD má více než dvacetileté zkušenosti s vývojem a průmyslovou i školní aplikací CAD systémů pro konstrukci výrobků a úspory materiálů. Za dobu své existence se ClassiCAD vypracoval na dominantního dodavatele CAD technologií pro obuvnický průmysl v České a Slovenské republice. V tvrdé konkurenci světových firem uspěl i na zahraničních trzích, kde jsou jeho systémy aplikovány jak formou licenčních smluv, tak i přímým prodejem prostřednictvím dealerů. Sídlo společnosti je ve Zlíně, který je průmyslovým a kulturním centrem jihovýchodní Moravy.

Produkty a služby:
Společnost ClassiCAD se od svého vzniku až do současnosti věnuje svému původnímu oboru: vývoji a aplikacím CAD systémů ve spotřebním průmyslu. Oblast CAD systémů je funkčně doplňována informačními programy na bázi relačních databází. ClassiCAD ze svého původního soustředění na obuvnický průmysl postupně rozšířil pole působnosti i na galanterní a oděvní odvětví a též do oblasti strojírenství.

Koncepce všech programů společnosti ClassiCAD je jednotně postavena na maximálním využití možností počítačů typu IBM PC a programovacího jazyka C++. Na této platformě je vytvořeno originální uživatelské rozhraní, poskytující operátorovi maximální grafický a ergonomický komfort a jednoduché a efektivní ovládání i velmi složitých CAD funkcí.

Všechny systémy ClassiCAD jsou neustále inovovány vlastním vývojem i zpětnou vazbou na základě podnětů od uživatelů. Výjimkou nejsou ani speciální varianty funkcí podle potřeby konkrétního uživatele. Součástí každé aplikace je národní lokalizace uživatelského rozhraní, podrobné školení, uživatelská dokumentace a široká technologická podpora, zahrnující zaváděcí know-how, další zpracování dat produkovaných CAD systémy, služby hot-line atd. Společnost ClassiCAD zajišťuje svým uživatelům také dodávky počítačové techniky, periferních zařízení a spotřebního materiálu.

CAD/CAM systémy ClassiCAD zahrnují 5 základních technologických oblastí. Jednotlivé systémy však mohou v konkrétních aplikacích pokrývat úlohy více než jedné vymezené oblasti, případně být modifikovány i pro účely zcela jiných technologických oblastí.

Technologické oblasti
Konstrukce a stupňování dílců
CAD systémy této skupiny představují základní nástroj pro práci modeláře v obuvnické, galanterní a oděvní výrobě. Jejich varianty mohou najít využití ve všech oborech, které pracují s dílci z plošných materiálů (nábytkářství, karosářství atd.) Konkrétní aplikace našich systémů jsou kromě nosných oborů používány např. ve výrobě rukavic, spodního prádla, autočalounění, výrobě klobouků a čepic atd. Konstrukční a stupňovací modul mohou být případně odděleny.
 • - specializované nástroje pro konstrukci geometrických i obecných tvarů
 • - okamžité stupňování dílců do velikostního sortimentu podle individuálně nastavitelných pravidel
 • - kompaktní a efektivní modelářské pracoviště s výkonnými výstupními zařízeními
 • - operátor má pod přímou kontrolou kompletní proces přípravy vzoru, včetně výroby šablon

Obuv
Obuv


Rukavice
Rukavice


Prádlo
Prádlo


Klobouky
Klobouky


Galanterie
Galanterie
Polohování pro plánování a kalkulaci
Polohovací CAD systémy umožňují přesné stanovení topologie dílců v různých typech plošných materiálů (obecné tvary, pásové a tabulové materiály). Možnosti jejich aplikace se neomezují na standardní průmyslové obory, které obvykle společnost ClassiCAD pokrývá. Mohou být použity všude, kde komponenty výrobku vznikají dělením plošných materiálů (plechy, dýhy, textil, kartonáž atd.).
 • - spolehlivý polohovací algoritmus
 • - algoritmus pro optimální skladnost dílce (Pattern Assessment)
 • - rychlé stanovení využití materiálu, procenta odpadu a normy spotřeby
 • - přesné podklady pro objednávání materiálu, kalkulaci materiálových nákladů a vlastní manipulaci
 • - efektivní cesta k materiálovým úsporám

CalcCobblerXQ - PAS
CalcCobblerXQ - PAS


CalcCobblerXQ - PAS
CalcCobblerXQ - PAS


CalcCobblerXQ - Usně
CalcCobblerXQ - Usně


CalcCobblerXQ - Role
CalcCobblerXQ - Role


CalcCobblerXQ - Tabule
CalcCobblerXQ - Tabule


CalcCobblerXQ - SLM
CalcCobblerXQ - SLM
Polohování pro dělení materiálu
Polohovací CAM systémy umožňují tvorbu nástřihových plánů pro klasické vyřezávání pásovou nebo kotoučovou pilou nebo přímé řízení CNC strojů pro dělení materiálu (vysekávání, vyřezávání, frézování). Podobně jako CAD systémy předchozí oblasti mohou být nasazeny ve všech oborech, které pracují s plošnými materiály a složitými tvary dílců. Konkrétní aplikace tohoto typu systémů najdete zejména ve výrobě obuvi, v oděvnictví a ve výrobě autočalounění.
 • - aplikace pro výrobu vzorků i sériovou produkci
 • - široká nastavitelnost parametrů materiálu i dílců
 • - připojitelnost k různým technologickým zařízením renomovaných firem (Bullmer, Gerber, Kuris, Wild, Zünd atd.)
 • - záruka významných úspor materiálu

Polohování
Polohování
Šití a vyšívání
CAM systémy této skupiny slouží k tvorbě a editaci programů pro šicí automaty a vyšívací stroje. Nacházejí uplatnění v textilním i kožedělném průmyslu.
 • - velký výběr technologických prvků (různé typy stehů a vyplňování plochy, písma)
 • - rychlá tvorba motivů a snadné úpravy
 • - široká škála postprocesorů pro tvorbu strojového kódu
 • - univerzální použití pro tvorbu a úpravy programů šicích a vyšívacích automatů všech významných značek

Vyšívání
Vyšívání


Vyšívání
Vyšívání
Databázové programy
Databázové informační programy přímo navazují na CAD aplikace ClassiCAD. Slouží zejména k dalšímu zpracování výstupních dat CAD systémů pro technickou přípravu výroby.
 • - efektivní tvorba technologické dokumentace výrobků
 • - výpočty materiálové a cenové kalkulace výrobků
 • - možnost doplnění dokumentu schématem či obrázkem
 • - všeobecně podporovaný datový formát DBF usnadňuje další tok dat ve směru k obecným ekonomickým a řídícím agendám

Historie firmy
Prehistorie společnosti ClassiCAD může být datována již do první poloviny 80. let, kdy bylo v tehdejším československém obuvnickém průmyslu rozhodnuto o zavedení CAD technologií do přípravy výroby. Pozdější zakladatelé ClassiCADu se již v té době podíleli na zavádění amerického systému APEX v tehdejším národním podniku Svit Gottwaldov. Přizpůsobit americký systém domácím podmínkám a zavést ho do rutinní praxe nebylo nic snadného a pro všechny zúčastněné to znamenalo získání neocenitelných zkušeností se špičkovou technikou. Skupina nadšenců z projektu APEX později své znalosti zúročila při vývoji vlastního CAD systému, který byl pod názvem SvitCAD uveden do provozu v roce 1988. Byl to vůbec první český CAD systém pro obuvnický průmysl, navíc určený k provozování na standardních osobních počítačích s operačním systémem DOS, což bylo tehdy výjimečné i v celosvětovém měřítku.

Na jaře roku 1990 skupina 6 spoluautorů systému SvitCAD opustila oddělení Aplikované kybernetiky národního podniku Svit, aby založila společnost ClassiCAD. Kromě základního vkladu ve výši 100000 korun byl veškerým kapitálem nově vzniklé společnosti tvůrčí potenciál jejích zakladatelů a chuť prosadit se v nových hospodářských podmínkách jako nezávislý a soběstačný podnik. Firma ClassiCAD, spol s r. o. zahájila svou činnost 1. května 1990.

Již počátkem následujícího roku představila společnost ClassiCAD zbrusu nový systém pro konstrukci a stupňování obuvi CAD-Cobbler, který se v dalších letech stal standardem pro počítačové zpracování návrhů a modelů obuvi a nejrozšířenějším CAD systémem v celém československém obuvnickém průmyslu. K nebývalému uplatnění tohoto a dalších systémů ClassiCAD přispělo významnou měrou využití ekonomicky přístupného hardwaru, zejména revoluční nahrazení nákladného a choulostivého laserového řezače levným a nenáročným nožíkovým plotterem. Konstrukční a stupňovací systém byl postupně doplňován dalšími technologickými systémy, které nevratně změnily charakter a efektivitu přípravy obuvnické výroby.Kontaktní údaje
Adresa sídla společnosti: ClassiCAD, spol. s r.o.
  Burešov 4886
  760 01 Zlín
Telefon: 577 220 956
při dočasné nedostupnosti použít 571 118 502
Voip: 571 118 502
E-mail:
Ředitel společnosti: Ing. Petr Hampl, tel. 577 220 956
Technický ředitel: Ing. Antonín Sára, CSc., tel. 577 220 956
IČO: 00543527
DIČ: CZ 00543527
Mapa viz: Sidlo ClassiCAD na mapovém serveru
GPS data: N 49°14'7.87"
  E 17°41'14.88

Sídlo společnosti ClassiCAD najdete asi 2 km od středu města na výpadovce směrem na Fryšták, Holešov (silnice č. 490). Firma sídlí v oranžové dvoupatrové budově viditelné ze silnice, při výjezdu z města vpravo (naproti "starému" supermarketu Kaufland).


Sídlo společnosti ClassiCAD
Sídlo společnosti ClassiCAD


Sídlo společnosti ClassiCAD
Sídlo společnosti ClassiCAD
ClassiCAD ve světě
Technologický software společnosti ClassiCAD byl původně vyvíjen pro potřeby českého a slovenského průmyslu. Postupně však díky své kvalitě a inovativnosti našel široké uplatnění i v zahraničí. V současné době dosahuje počet instalací systémů ClassiCAD více než 400 pracovních stanic ve 28 zemích. Dnes tedy můžete CAD systémy společnosti ClassiCAD potkat kdekoliv na světě:

ClassiCAD ve světě

Kontaktní údaje


Základní informace


Aktuality


Systémy pro obuv


Systémy pro oděvy


Plottery


Ostatní produkty


Další tech. a obchodní informace


Zákaznický servis


Kontakt


Užitečné linky