Česká verze English version Wersja polska Русская версия   
Základní informace   |   Obuv   |   Oděvy   |   Ostatní   |   Zákaznický servis   |   Kontakt   |                                 -> TeamViewerQS   
Systémy pro oděvní průmysl
PDSTailorXQ
PDSTailorXQ je CAD systém automatizovaného návrhu střihů. Umožňuje automatickou konstrukci oděvních vzorů na základě typové databáze střihů, z níž je možno definováním několika parametrů vytvořit celou škálu konfekčně i modelově vyráběných oděvů, při plném respektování technologických podmínek. Základem pro vytvoření databáze je původní konstrukční metoda, založená na matematickém modelu, vyvinutém ve spolupráci s prostějovským pracovištěm Technické univerzity Liberec. Z této spolupráce vyplývá také velký důraz na didaktické kvality systému, které ho předurčují i pro využití v odborném školství.

PDSTailorXQ - konstrukce
PDSTailorXQ - konstrukce


Kvality systému PDSTailorXQ jsou prověřeny dlouholetou praxí v oděvním průmyslu. I po více než deseti letech od uvedení první verze systému PDS-Tailor na trh zůstává jeho koncepce konstrukčních sítí unikátní ve světovém měřítku.

PDSTailorXQ - stupňování
PDSTailorXQ - stupňování


Hlavními originálními prvky CAD systému PDSTailorXQ jsou využívání databáze základních konstrukčních sítí a stupňování opakovanou konstrukcí na základě typických tělesných rozměrů. Tato koncepce činí z programu PDSTailorXQ velmi efektivní a výkonný nástroj práce konstruktéra.

Charakteristiky:
 • připravená databáze konstrukčních sítí všech běžných typů oděvů:
            - vycházkové a společenské oděvy
            - oděvy pro volný čas a sport
            - pracovní oděvy
            - apod....
 • dle přání uživatele je možno připravit parametry i pro další typy výrobků, včetně speciálních oděvů (motoristické kombinézy, neoprenové skafandry)
 • systém umožňuje konstrukci oděvů pro všechny velikosti pánského, dámského i dětského sortimentu
 • snadná změna výchozích dat zadáním požadovaných tělesných rozměrů a individuálních parametrů střihu
 • automatický dopočet všech ostatních tělesných rozměrů a vytvoření střihu
 • změnou kteréhokoliv rozměru je automaticky přepracován celý střih
 • automatické generování křivkových linií
 • snadná a rychlá úprava střihu podle individuálních měr zákazníka (pro zakázkovou výrobu)
 • zcela automatické vystupňování do požadovaného velikostního sortimentu
 • široké možnosti individuálního přizpůsobení stupňování
 • výstupní formáty umožňují připojení k řezacímu plotteru, nebo válcovému kreslicímu zařízení
 • export dat pro tvorbu nástřihových plánů (poloh) v polohovacím modul NestMakerXQ

Nejběžnějším výstupním zařízením systému PDSTailorXQ je kreslicí plotter. Promyšlené softwarové řešení umožňuje využívat nejen specializované oděvářské plottery v šířkách 160-240 cm, ale i mnohem levnější běžné kancelářské plottery formátu A0 (šíře 90 cm).

Plotr šíře 900mm Plotr šíře 1800mm

Co zajímá informatika:
 • zcela přepracované jádro aplikace na platformě nejnovější technologie firmy Microsoft - Windows 10/8.x/7/Vista
 • synergická kombinace nejlepších uživatelských vlastností nabízených operačním systémem Windows a tradiční filosofie efektivního technologického přístupu aplikací ClassiCAD
 • individuální přístup: široká konfigurovatelnost technologického chování, osobní nastavení prvků uživatelského rozhraní
 • vysoký výkon na standardní "kancelářské" technice, optimalizované využívání paměti a dalších systémových prostředků
 • bezproblémová spolupráce s periferními zařízeními
 • standardní instalace řízená instalačním procesem
 • jednoduchá obsluha, snadné a rychlé vyškolení uživatele
 • národní lokalizace uživatelského rozhraní
 • integrovaná kontextová nápověda a tooltipy

Postup práce v systému PDSTailorXQ

1. Volba výrobku
Uživatel si zvolí konstrukční síť vhodnou pro výrobek, který má v úmyslu vytvářet. Pro běžné typy výrobků je připraveno kolem 250 základních konstrukčních sítí, jež mohou být dále rozšiřovány, podle požadavků uživatelů. Pro výrobce speciálních typů oděvů (motocyklové kombinézy, neoprenové potápěčské obleky apod.) je možné vytvářet konkrétní sítě se zohledněním specifických požadavků dotyčného výrobce. Samozřejmostí je také možnost vytvoření nového výrobku na základě odvození od výrobku či sítě již existující.

Volba výrobku
Volba výrobku


Volba výrobku
Volba výrobku


Volba výrobku
Volba výrobku


Volba výrobku
Volba výrobku


Volba výrobku
Volba výrobku


Volba výrobku
Volba výrobku


Volba výrobku
Volba výrobku2. Nastavení parametrů výrobku
Další fázi tvorby nového výrobku představuje nastavení obecných parametrů konstrukční sítě a následné doladění jednotlivých konstrukčních úseček. Základním parametrem každého výrobku je výchozí velikost, která je vždy charakterizována třemi (dvěma) základními tělesnými rozměry. Tuto velikost je možné nastavit po zvolení typu sortimentu. Sada předvolených normovaných sortimentních tabulek je dodávána společně se systémem, avšak uživatel má možnost vytvářet vlastní velikostní tabulky podle svých potřeb a zkušeností. Součástí systému jsou velikostní tabulky podle českých, německých, polských, slovenských a evropských norem.

Sada předvolených normovaných sortimentních tabulek
Sada předvolených normovaných sortimentních tabulek


Po určení základní velikosti má uživatel možnost nastavit parametry výrobku za pomoci změn hodnot jednotlivých konstrukčních úseček. Ty jsou zobrazeny a logicky uspořádány v levé části obrazovky, kde si je uživatel volí pro možnost vlastního nastavení. Při nastavování požadovaných hodnot je možné volit způsob kdy jsou k vypočteným hodnotám doplňovány korekce, nebo kdy jsou přímo vkládány hodnoty požadovaných rozměrů výrobku.

Nastavení parametrů výrobku za pomoci změn hodnot jednotlivých konstrukčních úseček
Nastavení parametrů výrobku za pomoci změn hodnot jednotlivých konstrukčních úseček


Speciálně pro školní použití jsou v této části programu doplněny didaktické funkce a sítě, umožňující vyučujícímu animovat postup konstrukce jednotlivých sítí.

Animace postupu konstrukce jednotlivých sítí
Animace postupu konstrukce jednotlivých sítí


Do systému PDSTailor XQ jsou implementovány tyto typy konstrukčních metod:

 • Unikon (CZ)
 • Müller & Sohn (D)
 • NVS (CZ/SK)
 • Parfianowicz (PL)
Ve spojení s datovým projektorem se jedná o ideální didaktickou pomůcku.

3. Modelování
Základní konstrukční sítě představují pouze výchozí linie jednotlivých výrobků, které je potřebné doplnit o členící a dělicí a další vlastní konstrukční linie. Tyto budou následně představovat základ pro tvorbu vlastních dílů střihu. Je možné doplnit také linie pro další vybavení výrobku, jako jsou kapsy, pásky, manžety a pod.

Zakladní konstrukční sít
Zakladní konstrukční sít


Zakladní konstrukční sít doplněna o členící, dělicí a další vlastní konstrukční linie
Zakladní konstrukční sít doplněna o členící, dělicí a další vlastní konstrukční linie


Pro tvorbu nových linií je systém PDSTailorXQ opatřen sadou funkcí, splňujících speciální požadavky oděvní konstrukce. Pro větší přehlednost jsou různé typy linií (členěné podle způsobu vytvoření a nebo podle způsobu chování se při stupňování) barevně odlišeny, aby uživatel při prvním pohledu na vzor měl jasný přehled o chování jednotlivých zobrazených linií. Také je možné pro větší přehlednost jednotlivých sítí, nepotřené linie tzv. zmrazit, tedy učinit dočasně neviditelnými. Vytvořené linie je možné dále podle potřeby upravovat nebo tvarovat.

Pro větší přehlednost jsou různé typy linií barevně odlišeny
Pro větší přehlednost jsou různé typy linií barevně odlišeny


Pro snazší tvarování linií je jedním z typů linií tzv. Bézierova křivka, která umožňuje efektivní způsob modelování bez komplikovaných nástrojů a definic. Vytvářené linie si stále pamatují na základě jakých linií a úseků byly vytvořeny, a tak při stupňování není nutné definovat, jakým způsobem se mají doplněné tvary stupňovat, neboť stupňování automaticky kopíruje zdrojové úseky (typickým představitelem je např. pásek odvozený od horního okraje jednotlivých částí kalhot).

Bézierova křivka, která umožňuje efektivní způsob modelování
Bézierova křivka, která umožňuje efektivní způsob modelování4. Tvorba dílů
Na základě modifikované a liniemi doplněné konstrukční sítě jsou následně vytvářeny jednotlivé díly. Před vytrasováním každého dílce je nutné jej nejprve pojmenovat. Pro snazší práci operátora je součásti systému sada předdefinovaných zkratek dílů, která nenutí uživatele pokaždé zadávat plné jméno dílce. To je generováno na základě zvolené zkratky. V dalším kroku je vyžadováno určení linie osnovy dílce. Obsluha volí zda si určí konkrétní existující linii, nebo zvolí variantu automatické horizontální/vertikální osnovy umístěné vnitř vytvářeného dílce.

Před vytrasováním každého dílce je nutné jej nejprve pojmenovat
Před vytrasováním každého dílce je nutné jej nejprve pojmenovat


Následně je možné začít vybírat jednotlivé linie vyvářeného dílce a ty postupně doplňovat technologickými značkami jako jsou např. cviky (nástřihy). Po vybrání všech obrysových linií je dále možno umístit dovnitř dílce pomocné (např. značicí) linie, které budou vykreslovány na výstupním zařízení spolu s obrysem dílce.

Následně je možné začít vybírat jednotlivé linie vyvářeného dílce...
Následně je možné začít vybírat jednotlivé linie vyvářeného dílce...5. Úprava dílů
Vytvořené díly je dále nutno opatřit švovými záložkami, neboť při definici dílů se vytváří čistý tvar dílu - linie šití, nikoliv celkový obrys šablony. Při deklaraci záložek je nejprve nastavena převažující šířka švové záložky na celý obrys dílce a po té je možno volit jednotlivé sekce obrysu, kde má mít záložka jinou šířku.

Vytvořené díly je dále nutno opatřit švovými záložkami
Vytvořené díly je dále nutno opatřit švovými záložkami


Pokud je třeba, lze také doplnit nebo upravit technologické značky. Novinkou je možnost opatřit šablonu doplňujícími popisnými texty. Vytvořené díly je možno snadno dělit, a to pouze volbou dělicí linie. Samozřejmostí jsou potom funkce pro kopírování dílů pod novým jménem, přejmenování a mazání.

Možnost opatřit šablonu doplňujícími popisnými texty
Možnost opatřit šablonu doplňujícími popisnými texty


Dělení dílu - před a po rozdělení
Dělení dílu - před a po rozdělení6. Stupňování
Stupňování v systému PDSTailorXQ představuje pouze vizuální kontrolu vystupňovaných dílců, neboť vlastní stupňování je zcela automatické. Definice stupňování probíhá na základě volby sortimentní tabulky, kde jsou jednotlivé velikosti charakterizovány označením velikosti a třemi základními tělesnými rozměry. Tyto tělesné rozměry jsou dosazovány do konstrukčních vzorců a za jejich pomoci je provedena opakovaná konstrukce každé jednotlivé velikosti, se zohledněním nastavených korekcí u výchozí velikosti v nabídce konstrukce (odstavec Nastavení parametrů výrobku).

Volba velikostí pro stupňování
Volba velikostí pro stupňování


Pokud je automatické stupňování shledáno nedostatečným, je uživateli umožněno do procesu stupňování zasáhnout na úrovni konstrukčních úseček, což je daleko výhodnější než pracné a zdlouhavé definování přírůstků u běžných stupňovacích programů. Operátor má tedy možnost přímo definovat např. délku rukávu a zvolit zda se bude stupňovat lineárně nebo ve skocích. Je pouze na něm jaké hodnoty nastaví pro jednotlivé velikosti.

Operátor má možnost přímo definovat např. délku rukávu
Operátor má možnost přímo definovat např. délku rukávu


Lineární stupňování
Lineární stupňování


Stupňování ve skocích
Stupňování ve skocích


Při kontrole vystupňovaných dílů si obsluha systému může zvolit, které díly a velikosti bude chtít kontrolovat a následně na tyto aplikovat funkce pro srážení dílů na vybraný bod nebo roh, umisťování do hnízd a podobné speciální kontrolní funkce. Pokud je při kontrole shledán jakýkoliv nedostatek nebo je požadováno jiné stupňování je možné se vrátit do definice stupňování, provést požadované přenastavení parametrů a opakovaně zkontrolovat, jak se provedená změna projevila na vystupňovaných dílech.

Kontrola stupňování
Kontrola stupňování


Kontrola stupňování - samostatné velikosti
Kontrola stupňování - samostatné velikosti


Samostatnou kapitolou potom je možnost vytvářet tzv. měřenky, tedy vystupňování do velikosti mimo velikostní sortiment na základě konkrétních, změřených tělesných rozměrů zadavatele. Tato unikátní funkce je dostupná pro všechny typy nabízených konstrukčních sítí. Někteří uživatelé mají dokonce na tomto principu založeno celé své podnikání (již výše zmíněné motocyklové kombinézy, neoprenové potápěčské oděvy).

Měřenky - tedy vystupňování do velikosti mimo velikostní sortiment
Měřenky - tedy vystupňování do velikosti mimo velikostní sortiment7. Výstupy
Výstupy ze sytému mohou být:
A. Tiskové sestavy tištěné na běžných kancelářských tiskárnách ve zmenšeném měřítku, které jsou využívány především při školních aplikacích. Tisknout lze jak zmenšené náhledy dílů, tak i sestavy se vzorci a výpočty konstrukčních úseček.

Tisková sestava - konstrukční úsečky
Tisková sestava - konstrukční úsečky


Tisková sestava - náhledy dílů v měřítku 1:5
Tisková sestava - náhledy dílů v měřítku 1:5


B. Vykreslení šablon na plotteru v měřítku 1:1, a to i s možností dělení tiskového výstupu do samostatných pásů podle šířky plotteru ve vztahu k šířce materiálu. Není tedy nezbytně nutné mít speciální široké oděvářské plottery (patřičně drahé), ale je možno využívat běžné plottery, např. o šířce 90 cm.

Vykreslení šablon na plotteru
Vykreslení šablon na plotteru


C. Export do navazujících systémů např. pro vytváření střihových poloh.

Export dílů a velikostí do navazujících systémů
Export dílů a velikostí do navazujících systémů8. Nástroje
V průběhu práce ze systémem PDSTailorXQ je možné využívat sofistikované nástroje usnadňující práci obsluze programu. Kdykoliv je např. možné použít měřící nástroje ve formě měřítka nebo speciálních měřících dílů.

Měření
Měření


Pro usnadnění nastavení parametrů sítí je možné využít načtení datového souboru nebo digitalizaci ručně vytvořených šablon. Zcela novou možností je přímé vystupňování digitalizovaných nebo importovaných tvarů, za pomoci speciálně vytvořených sítí opatřených uzlovými stupňovacími body. Tento způsob umožňuje snadné a především velmi rychlé vystupňování, ale je potlačena možnost interaktivních úprav dílů, kterou umožňuje varianta kdy jsou díly plně konstruovány v systému PDSTailorXQ.

Stupňování digitalizovaných dílů
Stupňování digitalizovaných dílů


Česká verze
Ukázkové video
PDSTailorXQ ukázkové video obsahuje tyto části:
1. Volba výrobku, 2. Nastavení parametrů výrobku, 3. Modelování,4. Tvorba dílů, 5. Úprava dílů,6. Stupňování, 7. VýstupyPro lepší kvalitu zobrazení přehrávaného videa doporučujeme nastavit rozlišení videa na typ 720 HD a vlastní přehrávání v celoobrzovém režimu

  
NestMakerXQ
Součástí systému PDSTailorXQ může být polohovací modul NestMakerXQ , který umožňuje optimální zapolohování dílů střihu do požadovaného materiálu. Tento polohovací modul dodávaný se systémem patří k nejpropracovanějším a nejefektivnějším programům svého druhu. Výstupem tohoto modulu mohou být nástřihové plány vykreslené na plotteru, ale dokonce i kód pro řízení vyřezávacího zařízení (typu GERBER).

Polohování
Polohování


Vykreslování
Vykreslování


Česká verze
Wersja polska
English version
Русская версия


Kontaktní údaje


Základní informace


Aktuality


Systémy pro obuv


Systémy pro oděvy


Plottery


Ostatní produkty


Další tech. a obchodní informace


Zákaznický servis


Kontakt


Užitečné linky