ClassiCAD – aktualizacja kluczy hardwarowych 2021

Na tej stronie można uzyskać kody dla aktualizacji Pańskiego klucza/kluczy.

Proszę włożyć numer identyfikacyjny (ID) klucza Pańskiego.

(ID numer jest możliwe wyszukać przez program TH Info – popatrz sekcję [utilities].)

Wyobrażone kody wymagają oprogramowanie THinfo we wersji 1.32 a wyższej. Aktualną wersji znajdujecie tutaj.

Instrukcja do uzyskania ID klucza oraz postęp aktualizacji klucza.


Numer identyfikacyjny klucza:


Strona główna                                                  Actualized 2020/11/20 jl